REFERENCE

Mám ráda umění, ráda si hraju a poznávám…proto se mi líbí právě ta „Lucčina  artefiletika“. Navíc má  pro mě dobré „vedlejší účinky“…cítím se v životě jistěji a lépe se v sobě orientuju. 

Lenka, Hradec Králové

Artefiletika s Lucii je skvělá. Skrze zadané tvoření si člověk uvědomí hodně věcí ze sebe, ke kterým by se jinak vůbec nedostal. Jindy se zase příjemně zrelaxuje. Jít na artefiletiku znamená příjemně strávené chvíle, kdy si člověk udělá čas sám na sebe.

Kateřina, Hradec Králové

S Lucií spolupracujeme na tvorbě kurzů a seminářů od roku 2018, vše probíhá bez problémů, je vždy výborně připravena. Jako člověk nesmírně empatická se smyslem pro zodpovědnost. Podklady pro kurzy má vždy zpracované téměř dokonale. Semináře jsou inspirující, kreativní a obohacující. Při posledním semináři Živé sochy byla kladně hodnocena pestrost technik, kvalita i projev. Lucie je vstřícná, její výklad je vždy srozumitelný a náměty využitelné v praxi.

Jana Svatá, Školské zařízení pro DVPP KHK, www.cvkhk.cz