FRAKTÁLNÍ KRESBA

Chcete ve svém životě něco změnit? Mluvíte o tom pořád dokola a nevíte, jak začít? Nabízím online program v speciální metodě arteterapie, ke které vám stačí čtvrtky, tenké černé pero a pastely. Fraktální kresba je časově ohraničená terapeutická metoda. Jedná se o cyklus až 21 kreseb s mojí terapeutickou podporou. Naučíte se metodu využívat tak, abyste si v případě obtíží či touze po změně dokázali pomoci sami.

PRO KOHO JE METODA  VHODNÁ? 

Pro každého, kdo chce ve svém životě něco změnit. 

Zmírňuje výkyvy nálad a úzkosti. Podporuje dobrý spánek. 

Mým klientkám s hraniční poruchou osobnosti pomáhá k lepším vztahům. 

Podnikatele podporuje v plánování, koncentraci pozornosti a je prevencí syndromu vyhoření.

Děti učí si zdravě nastavovat hranice.

PRŮBĚH SETKÁNÍ

Cyklus je možné absolvovat zcela online. Po dobu spolupráce jsme v kontaktu skrze videohovory a zprávy. Nezáleží tedy na tom, odkud jste. 

DIAGNOSTICKÁ A TERAPEUTICKÁ ČÁST

Začínáme třemi diagnostickými kresbami, ze kterých pro naši spolupráci vyplynou důležité informace. Na základně těchto kreseb sestavíme, na co se v terapeutické část kreslení zaměříme. 

Přejít nahoru