INDIVIDUÁLNÍ ARTETERAPIE
"když slova nestačí nebo jich je moc"

Arteterapie pomáhá, když slova nestačí nebo je jich moc. Stalo se vám někdy, že jste o problémech několikrát mluvili, ale úleva nepřišla? Terapie slovem není jediná možnost psychologické pomoci. 

Pomůže vám lépe spát, porozumět svým emocím, prožívat více radosti, získat klid. Podporuje ve vztahových krizích a dá se využít i v páru. Učí nastavit si zdravé hranice. Příjemným vedlejším efektem je rozvoj kreativity. To si pochvalují zejména podnikající muži, kteří tvořivé myšlení znovu v sobě objeví.

Když přijdete ke mně na arteterapii, dostanete psychoterapii. Moje arteterapie není výtvarka. Nemusíte umět malovat ani mít k umění vztah. Cílem není vytvoření uměleckého díla. Jazykem, který používám, je také výtvarné nebo jiné vizuální vyjádření. Z našeho setkávání přirozeně vyplyne, jak spolu budeme v ten daný okamžik komunikovat. Někdy jsou vhodnější slova, někdy práce s hlínou či barvami řekne mnohem víc.

Proč přijít na arteterapii? 

  • Arteterapie pomáhá urovnat si myšlenky v hlavě a hledat příčiny, proč se něco v životě děje a měnit to.  
  • Pomáhá při psychických obtížích jako je úzkost, deprese, nespavost či syndrom vyhoření.
  • Je účinná jako podpůrná léčba při závažných duševních onemocněních (schizofrenie, bipolární porucha).
  • Podpoří v životních i vztahových krizích.

Jak to u mě probíhá?

Nejprve se společně seznámíme, vyjasníme si pravidla naší spolupráce a zkusíme pojmenovat, s čím bych vám mohla pomoci. Budete mít čas si rozmyslet, zda vám spolupráce se mnou bude vyhovovat. Doporučuji dlouhodobější spolupráci. Pro návaznost terapie je dobré setkávat se jednou týdně, případně jednou za 14 dní.

  • Spolupráce se mnou je diskrétní a zcela anonymní.
  • Nebudu vás do ničeho nutit. 
  • Budeme volit takový materiál a techniky, které nejlépe pomohou na daný problém. 
  • Budeme hledat vaše silné stránky a rozvíjet potenciál a kreativitu. 

Pracuji s klienty od 16 let. V případě individuální domluvy i s mladšími. S nezletilými klienty probíhá vždy na začátku společné setkání s rodiči. Ujasníme si pravidla a sepíšeme smlouvu o poskytování arteterapie, kterou zákonní zástupci podepíší. 

Přejít nahoru